Que é Co-Lab

O Laboratorio Cidadán é un proxecto de innovación social que ten por misión mellorar a vida das persoas e acadar unha cidadanía máis igualitaria a través de mecanismos de produción de coñecemento colaborativos, abertos e reutilizables.

Co-Lab concíbese como un espazo de produción e de prototipado de coñecemento, a través de diferentes grupos de traballo e de investigación, que impulsen procesos de innovación cidadá para a transformación social, contribuíndo ao desenvolvemento cultural, social e económico da nosa cidade.

Para saber máis: Laboratorios Cidadáns (pdf)

Outros laboratorios cidadáns de referencia:

MIT Media Lab

Promove activamente unha cultura única e antidisciplinaria, alén das limitacións convencionais das disciplinas académicas, promovendo a confluencia e hibridación das áreas de investigación máis aparentemente afastadas. O obxectivo é crear tecnoloxías disruptivas que habitan nos vértices, pioneiras e radicalmente innovadoras como o "wearable computing", a computación afectiva ou os interfaces tanxibeis.

Visita a web do MIT Media Lab

MindLab

MindLab é unha unidade de innovación intergubernamental que promove o encontro entre a cidadanía e as empresas para desenvolver novas solucións a problemas da sociedade. Ademais funciona tamén como un espazo inspirador de procesos creativos, colaboracións entre axentes e de innovación social.

Visita a web do MindLab

Medialab Prado

Medialab-Prado é un laboratorio cidadán de produción, investigación e difusión de proxectos culturais que explora as formas de experimentación e aprendizaxe colaborativo que xurdiron das redes dixitais. Medialab Prado é un proxecto de referencia a nivel europeo.

Visita a web do Medialab Padro

Citilab

Citilab é un centro para a innovación social e dixital en Cornellà de Llobregat, Barcelona. Explota e difunde o impacto dixital no pensamento creativo, o deseño e a innovaciónl. É unha mestura entre un centro de formación, un centro de investigación e unha incubadora de iniciativas empresariais e sociais. Este proxecto partíu da idea de que as tecnoloxías dixitais e, nomeadamente Internet, se consideran un medio de innovación moito máis centradas na cidadanía.

Visita a web do Citilab

En construción

O proceso de deseño aberto do laboratorio cidadán Co-Lab quere implicar e xerar vínculos entre os axentes da cidade, para o que se propón unha metodoloxía inclusiva e centrada na persoa usuaria. É dicir, que ti podes participar na construcción do Laboratorio, que o proceso segue aberto.

Este proceso de construción colectiva ten catro fases:

1. Investigación

2. Territorialización

3. Ideación

4. Prototipado

1. Fase de investigación

Comezou este outono e combina accións e achegas diversas:

Como parte da fase de investigación, publicamos unha Webibliografía con algunhas publicacións e documentos de interese para o proceso de construción colectiva do Laboratorio Cidadán da Coruña que é, tamén, unha Biblioteca aberta ás vosas constribucións.

2. Fase de territorialización

Abordouse colectivamente no obradoiro, onde se tratou de entender en profundidade as problemáticas da In-disciplinaridade, do Coñecemento aberto, da Produción e das Comunidades de aprendizaxe, converténdoas nun ou máis retos abordables e significativos para a cidade e para as persoas usuarias.

3. Fase de Ideación e Deseño

Xerando, filtrando e aterrando colectivamente ideas para afrontar estes retos chegouse, tamén no obradoiro, á fase de Ideación e Deseño dos proxectos a desenvolver.

4. Fase de prototipado

Finalmente, tamén no obradoiro aberto Co-Lab deseñáronse colectivamente protototipos experimentais para validar e mellorar as liñas de acción e as metodoloxías propias do Laboratorio, así como modelos de sustentabilidade para eses proxectos. O plan de prototipado pensouse secuencial, de baixo custe e foi concibido como un proceso de aprendizaxe colectivo.

Que é Co-Lab

A FORXA

Concibido como un proxecto de código aberto, transparente e documentado, a Forxa de Co-Lab é un repositorio transmedia aberto e de libre uso que incorporará toda a documentación producida durante o proceso de construción colectiva do laboratorio.

Así, tanto o informe final do proxecto como o propio proxecto adoitarán a forma dun repositorio documental que herdará as propiedades específicas dun proxecto de código aberto: posibilidade de contribucións, clonado, etc. A licencia permitirá a súa reutilización sen restriccións (agás o beneficio económico) mantendo a mesma licencia de uso.

Accede o Manual de uso.