REGALAR,​ ​ PRESTAR, INTERCAMBIAR

Cousateca​​ ​ é ​ ​ unha​ ​ plataforma​ ​ que​ ​ pretende​ ​ afondar ​ nas​ ​ posibilidades​​ ​ e ​ ​ potencialidades habidas​ ​ na​ ​ “ ​ compartividade​ “.​ ​ Como​ ​ plataforma,​ ​ orixina​ ​ un​ ​ espazo​ ​ de​ ​ promoción​ ​ de​ ​ anuncios ou​ ​ ofertas​ ​ de​ ​ cousas​ ​ para​ ​ prestar​ ​ ou​ ​ agasallar,​ ​ onde​ ​ a ​ ​ contraprestación​ ​ sexa​ ​ o ​ ​ cumprimento das​ ​ condicións​ ​ de​ ​ uso​​ ​ que​ ​ a ​ ​ propia​ ​ plataforma,​ ​ como​ ​ ferramenta,​ ​ axudará​ ​ a ​ ​ especificar.​ ​ Sen embargo,​ ​ de​ ​ modo​ ​ xeral,​ ​ queda​ ​ excluída,​ ​ toda​ ​ contraprestación​ ​ material​ ​ polo​ ​ préstamo.​ Este xoves​​ ​ día​ ​ 28​ ​ de​ ​ Setembro​​ ​ ás​ ​ 19:00h​​ ​ celebraremos​ ​ no​ ​ Centro Municipal de Empresas Accede Papagaio ​ (Rúa​ ​ Hospital, 19.​ ​ Baixo.​ ​ 15001​ ​ A ​ ​ Coruña)​ ​ unha​ ​ primeira​ ​ xornada​ ​ de​ ​ contacto​​ ​ para​ ​ explicar​ ​ o ​ ​ que​ ​ será​ ​ a plataforma​ ​ e ​ ​ anunciar​ ​ o ​ ​ seu​ ​ xa​ ​ inminente​ ​ lanzamento.​ ​ Durante​ ​ esta​ ​ xornada​ ​ intervirán:

  • Arantxa​ ​ Serantes​​ ​ | ​ ​ Mediadora​ ​ do​ ​ Co-Lab​ ​ no​ ​ proxecto​ ​ Cousateca
  • Marc​ ​ Mena​​ ​ | ​ ​ Desenvolvedor​ ​ de​ ​ Cousateca
  • Posta​ ​ en​ ​ común​ ​ | ​ ​ Feedback​ ​ cos​ ​ asistentes

A​ ​ plataforma​ ​ estará​ ​ dispoñíbel​ ​ o ​ ​ 1 ​ ​ de​ ​ Outubro​​ ​ de​ ​ 2017​ ​ nunha​ ​ primeira​​ ​ versión​ ​ beta​​ ​ pero​ ​ xa coa​ ​ posibilidade​ ​ de​ ​ subir​ ​ e ​ ​ solicitar​ ​ cousas.​ ​ Inmediatamente​ ​ despois​ ​ desa​ ​ data​ ​ convocaremos máis​ ​ encontros​ ​ para​ ​ seguir​ ​ explicando​ ​ e ​ ​ dinamizando​ ​ a ​ ​ plataforma​ ​ mais​ ​ xa​ ​ amosando​ ​ usos prácticos​ ​ da​ ​ mesma.​ ​ Agardamos​ ​ compartamos​ ​ moitas​ ​ cousas!!!!

CONTACTO:​ ​ mediacion@cousateca.info ​ | ​ ​ info@cousateca.info

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *