Contextualizar colectivamente

 

 

Cartografía táctica do contexto das liñas de acción no Obradoiro Aberto #CoLabCoruna. Problemas, proxectos e axentes que operan no territorio en relación coa mobilidade, co habitar, co ser dixital, co social e co cultural.